Med sto vægt på kvalitet, sikkerhed og miljø

Tøris blæsning

Tøris blæsning er en ny revolutionerende og effektiv metode til afrensning af alle typer overflader og erstatter derfor de traditionelle metoder som sand, glas, plast, stål og lign.

Processen efterlader ikke andet affald end det som afrenses. Da tørisen bliver en gas igen, når den rammer overfladen, er det en stor fordel i forhold til de traditionelle blæsemidler, hvor der skal påregnes væsentlige ressourcer til oprydning og eventuelt deponeringsafgifter.

Tøris er kuldioxid i fast form som piller eller blokke i forskellige størrelser alt efter formål. Tøris har en temperatur på cirka -79 C ved atmosfærisk tryk. Tøris er lugtfri, giftfri og ikke brændbar.

Når tørispillerne med lydens hastighed rammer en overflade, løsnes og sprækker belægningen/skidtet. Derved trænger tørisen ind bag belægningen og fordamper øjeblikkeligt, hvilket giver en volumenforøgelse af tørisen på cirka 700 gange. Det er den eksplosionseffekt der løfter belægningen/skidtet fra overfladen.
Da tørisblæsning er tør og ikke slibende, kan der foretages afrensning på alle typer overflader uden påvirkning af denne. Tørisblæsning afgiver ikke fugt.

Samlet er tørisblæsning en miljøvenlig, effektiv, udgiftsbesparende og hurtig rensemetode.

Bestil en gratis besigtigelse eller et tilbud!