Professionel miljøsanering gennem hele processen!

Asbestsanering

Man har benyttet Asbest i byggematerialer i mange år, da Asbest har mange gode egenskaber ud fra et byggeteknisk synspunkt. Men fordi Asbest er farligt at arbejde med og er yderst sundhedsskadeligt, har man forbudt brugen af Asbest. 

Imidlertid findes der stadig mange skoler, haller, institutioner, anlæg og ejendomme, hvor man stadig finder asbest der kan udgøre en sundhedsrisiko og derfor kalder på handling.

Asbesten findes typisk i beklædningsplader til vægge, lofter, tage, i gulvbelægninger og særlige produkter som eternitkanaler, isolering af tekniske installationer, fugemasse, fliseklæb og pudsmaterialer.

For at arbejde med Asbest skal man leve op til arbejdstilsynets krav om beskyttelse. Det er vigtigt at benytte de korrekte værnemidler og metoder, da arbejdet med asbest er særlig farligt arbejde.

BMSR kan tage sig af hele processen. Vi fjerner, rengør og etablerer efter de gældende regler på området.