Professionel miljøsanering gennem hele processen!

PCB & Blysanering

BMSR udfører også opgaver med fjernelse af PCB og bly fra bygninger og efterfølgende affaldshåndtering.

PCB (Polyklorerede bifenyler) er kendt som en af verdens farligste miljøgifte, der er skadelig for både mennesker og miljø. PBC blev brugt i byggematerialer fra starten af 1950’erne til slutningen af 1970’erne. PCB er sundhedsskadelig og kan være kræftfremkaldene.

Hvordan PCB bedst afhjælpes afhænger af koncentrationen, materialerne den befinder sig i samt, hvor materialerne sidder.

BMSR gennemgår ejendommen og tager prøver af de problematiske materialer samt den omgivende luft. Ud fra prøverne kan vi guide dig gennem processen og give dig et tilbud på udbedringen samt destrueringen. PCB behandles og destrueres som farligt affald.