Professionel miljøsanering gennem hele processen!

Skimmelsvampe

Har du mistanke om skimmelsvampe?
Vi kan hjælpe dig fra den første mistanke om fugt og skimmelsvampe til problemet er afhjulpet.
Vores medarbejdere foretager altid en grundig gennemgang og tager de nødvendige tests for at lokalisere de angrebne områder. Da det kan være nødvendigt at åbne konstruktionerne for at målingerne bliver nøjagtige, har vi et professionelt team der kan reetablere konstruktionen efter skimmelsvampene er fjernet.


Hvad er skimmelsvampe?
Skimmelsvampe er små svampe som findes overalt i naturen. De spreder sig som sporer og kommer typisk ind i boligen når vi lufter ud. Skimmesvampe har de bedste vilkår steder hvor der har været fugtigt over længere tid.

Skimmelsvamp findes i flere forskellige former, vi kender den bedst som en sort plamage i krogene, men det er ikke altid at man kan se udbruddet. Skimmelsvampe har ofte en jordslået lugt.
Det er vigtigt at komme skimmelsvampene til livs, da de kan være yderst sundhedsskadelige. Ofte oplever man symptomer som hovedpine, hoste, irriterede luftveje, kløen på huden og træthed, hvis man opholder sig jævnligt i en bygning med skimmelsvampe.


Hvordan kommer man skimmelsvampene til livs?
Skimmelsvampe kan fjernes på flere forskellige måder, det afhænger at hvor vi finder dem og hvor stort området er.

Der er løsninger som:

  • Fjernelse ved nedrivning
  • Tørdamprensning:
    Tørdamprensning er mest effektiv afrensningsmetode, hvor bekæmpelsen udelukkende udføres med vand/damp og uden kemikalier. Teknologisk Institut anbefaler afrensning med tørdamp.
  • Mekanisk afrensning
    Fræsning, slibning, sandblæsning, tørisblæsning elle lavablæsning
  • Desinficering – med Hysan Protox eller Rodalon
  • Affugtning
  • Skimmelsvamep hovedrengøring


Efter behandling for skimmelsvampe:
Efter den valgte behandling, udarbejdes en kvalitetssikring af den foretagende behandling med nye målinger, for at sikre at skimmelsvampene er fjernet helt.
Når vi har sikret os at området er behandlet, hjælper vi gerne med at reetablere. Vi kan således styre projektet fra start til slut, så processen bliver så kort som muligt.